Zadaj pytanie


Regulamin portalu E-Zamówienia

Definicje
E-Zamówienia to portal internetowy umożliwiający klientom wyszukiwanie i zamawianie części zamiennych i akcesoriów znajdujących się w ofercie FCA Poland S.A. poprzez bezpośredni kontakt z wybranym dealerem FCA Poland S.A. działającym na terenie Polski. Portal E-Zamówienia nie jest typowym sklepem internetowym - nie pozwala na realizowanie bezpośrednich zakupów i płatności poprzez strony internetowe. Zakupy są zawsze realizowane za pośrednictwem wybranego przez klienta dealera FCA Poland S.A.

Usługi - zamówienia i zapytania
Klient za pośrednictwem portalu E-Zamówienia ma możliwość:
- samodzielnego wyboru produktów, za pomocą przygotowanej wyszukiwarki internetowej, w oparciu o posiadane dane o samochodzie (rok produkcji / marka / model / wersja) lub z wykorzystaniem informacji o oferowanych produktach (grupa / nazwa / numer katalogowy). Produkty dodawane są do „koszyka”; po wejściu do niego i kliknięciu na „zamów”, klient ma możliwość wyboru dealera, do którego zamówienie zostanie wysłane. Zamówienia są wysyłane w formie e-maila po podaniu wymaganych danych kontaktowych klienta, zaakceptowaniu regulaminu portalu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych/marketingowych.
- wyboru dealera i wysłania zapytania dotyczącego oferty posprzedażnej obejmującej zarówno produkty objęte promocją i prezentowane aktualnie na portalu E-Zamówienia, jak również o inne części zamienne, akcesoria oraz usługi serwisowe oferowane przez dealera.
Klient w momencie wysłania zamówienia/zapytania poprzez E-Zamówienia otrzymuje bezpośrednio na stronie portalu potwierdzenie jego wysyłki do wybranego dealera z podanym numerem zamówienia/zapytania, na który należy się powoływać w kontakcie z dealerem. Dodatkowo klient otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem że w danych kontaktowych wpisze swój adres e-mail. Dealer powinien się skontaktować z klientem w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) od otrzymania zamówienia/zapytania w celu potwierdzenia dostępności produktów oraz ustalenia szczegółów transakcji (dostawa i płatność). W razie braku kontaktu ze strony dealera lub w celu uzyskania dodatkowych informacji klient ma możliwość kontaktu z Infolinią Grupy Fiat i Chrysler, której numery telefonów dla poszczególnych marek otrzyma w wiadomości e-mail.

Prawa i obowiązki
FCA Poland S.A. zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia dostępności Portalu.
FCA Poland S.A. zastrzega sobie prawo do:
  • a. tymczasowego zaprzestania świadczenia dostępności Portalu z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych
  • b. modyfikacji świadczonych usług oraz sposobu działania portalu.
Niedozwolone jest korzystanie z portalu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich. Zakazane jest także dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez formularz kontaktowy „Zadaj pytanie” i/lub „Zamówienie”.
Zabrania się wykorzystywania portalu w sposób sprzeczny z jego celem, w szczególności Klient zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych. Klient zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie portalu.

Dostawa i płatność
Dostępność produktów oraz szczegóły transakcji (sposób i koszt dostawy, forma płatności etc.) klient ustala bezpośrednio z dealerem, do którego zostało przesłane zamówienie. Tylko klient i wybrany przez niego dealer FCA Poland S.A. są stronami transakcji realizowanej w oparciu o zamówienie na portalu E-Zamówienia. FCA Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg transakcji i wypełnienie warunków handlowych ustalonych przez obie strony transakcji (klient i dealer), a w szczególności w zakresie finalnej ceny, sposobu, czasu i kosztu dostawy produktów oraz formy i terminu płatności.

Oferta i jej dostępność, ceny.
Promocyjna oferta produktów może ulegać zmianom, ilości produktów objętych promocją są ograniczone i w każdym momencie mogą ulec wyczerpaniu. FCA Poland S.A. zastrzega sobie prawo do bieżących zmian oferty produktowej objętej promocją. Dostępność produktów musi być każdorazowo weryfikowana poprzez bezpośredni kontakt z wybranym dealerem FCA Poland S.A. Potwierdzenie dostępności przez dealera nie gwarantuje jednak stuprocentowej pewności dostawy produktów objętych promocją, ponieważ zamówienia i sprzedaż mają charakter ciągły i są jednocześnie realizowane także przez innych dealerów FCA Poland S.A., dlatego ich zapas magazynowy w każdej chwili może się wyczerpać.
Podane na portalu E-Zamówienia ceny produktów są maksymalnymi cenami obowiązującymi w czasie trwania promocji, nie zawierają kosztów dostawy i wyrażone są w walucie polskiej (PLN).

Gwarancja i reklamacje
Produkty oferowane na portalu E-Zamówienia objęte są gwarancją producenta. Ewentualne reklamacje realizowane są u dealera, u którego produkty zostały zakupione w oparciu o procedury reklamacyjne obowiązujące w firmie FCA Poland S.A.

Ochrona danych osobowych
Wszelkie niezbędne informacje oraz prawa osób zostały opisane pod każdym z formularzy, odrębnie dla „Zadaj pytanie” i dla „Zamówienie”.

Postanowienia końcowe
Regulamin w wersji 2.0 wchodzi w życie z dniem 01.12.2019.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
<< Powrót


Wejdź na strony

Mopar Alfa Romeo Mopar Fiat Mopar Fiat Professional Mopar Jeep Mopar Lancia Mopar Abarth

Zarejestruj się lub zaloguj na

my Alfa Romeo my Fiat my Fiat Professional my Jeep my Lancia my Abarth